eKnihyeNoviny
Košík (0 ks | 0 Kč)
[ + Pokročilé vyhledávání ]
Filtr eKnih

Nakladatelství | Triáda

řazení dle:
eKnih na stránku
1 2 3 4 | 5 další
 
Jako sžírající oheň

Jako sžírající oheň

 
 
 
TIŠTĚNÁ kniha k dispozici.
 
142,- Kč | - 45 %
259 Kč     MOC

Dom Samuel

Jako křesťan chci promluvit o tom, co nás oslabuje: naše chabá víra v křesťanskou rodinu, v níž děti vyrůstají a nalézají svou rovnováhu; náš zmatek pramenící z nespravedlivých činů některých kněží; nedostatek upřímnosti, pomluvy a křivá obvinění; naše malověrnost, když přijde řeč na povolání, na řeholní či mnišský život.

 
Žít, žít

Žít, žít

 
 
Výpůjčka
 
108,- Kč | - 45 %
69 Kč | -65 % vypůjčit
196 Kč     MOC

otec Jeroným

Dosud nevydané texty otce Jeronýma, které čtenář nalezne v tomto svazku, se týkají Eucharistie. Nepojednávají o ní vyčerpávajícím způsobem, vyslovují však podstatné.
Otec Jeroným byl pravý mnich, tedy vnitřně jednotný člověk. V hluboké harmonii prožíval dvě skutečnosti, které lidé rádi uvádějí do protikladu, kněžství a mnišský život. Dokonale tím ...[více]...

 
Apofthegmata 1983–1990

Apofthegmata 1983–1990

 
 
Výpůjčka
 
119,- Kč | - 46 %
69 Kč | -68 % vypůjčit
219 Kč     MOC

otec Jeroným a kolektiv

Dom Samuel Lauras, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, v tomto svazku předkládá výroky otce Jeronýma, otce Patrika a otce Mikuláše, trapistických mnichů ze Sept-Fons, jak je jako novic vyslechl před třiceti lety, a doplňuje je několika komentáři a vzpomínkami.

 
Pozdní syn království

Pozdní syn království

 
 
Výpůjčka
TIŠTĚNÁ kniha k dispozici.
 
99,- Kč | - 67 %
69 Kč | -77 % vypůjčit
298 Kč     MOC

Pavel Rejchrt

Na pomezí eseje, novely a básně se vyjadřuje pražský spisovatel a malíř (nar. 1942), na plátně i na papíře temný, pozdní expresionista. Tři prózy o úzkosti a nedůvěře, o zklamání - i o pravé naději.

 
Playback

Playback

 
 
 
 
98,- Kč | - 45 %
178 Kč     MOC

Vladimír Binar

Knižní prozaická prvotina znalce a editora děl Jakuba Demla, Jana Čepa, Bedřicha Fučíka (viz mj. B. Fučík, Kritické příležitosti II, Triáda 2002) a dalších. Prózu tvoří jedna nekončící věta - vyprávění o osudech osamělých a vykolejených lidí setkávajících se na rozhraní pražských Nuslí, Vyšehradu, Podskalí a Nového Města (ale děj se na chvíli přenáší např. i ...[více]...

 
Řeč komunistické moci. Nové, rozšířené vydání

Řeč komunistické moci. Nové, rozšířené vydání

 
 
Výpůjčka
 
191,- Kč | - 45 %
79 Kč | -77 % vypůjčit
348 Kč     MOC

Petr Fidelius

Toto nové vydání je rozšířeno o textovou přílohu, kde čtenář najde v plném znění některé klíčové prameny, z nichž bylo v knize citováno. Pro snazší orientaci v textu jednotlivých studií pořídil autor ještě výběrový tematický rejstřík, zahrnující zejména hlavní rekurentní pojmy z jazyka komunistické řeči, jakož i z analytického metajazyka vlastních výkladů. ...[více]...

 
Podmínky volby

Podmínky volby

 
 
Výpůjčka
 
149,- Kč | - 57 %
69 Kč | -80 % vypůjčit
348 Kč     MOC

Zdenek Vašíček

Vašíčkovy eseje nad díly Andreje Platonova, Borise Pasternaka, Josepha Conrada, Josefa Váchala, Josefa Lady, Ernesta Gellnera, Alana D. Sokala a dalších se soustřeďují na otázku vztahu skutečně obecných, vědeckých pojmů k výrazům „běžného“ jazyka. Zkoumá se zde konstituce pojmů (předpojmy, ideje-matky, vůdčí ideje, zakladatelské mýty) a jednotlivě jsou ...[více]...

 
Možnosti a melodie

Možnosti a melodie

 
 
Výpůjčka
 
99,- Kč | - 49 %
69 Kč | -65 % vypůjčit
196 Kč     MOC

otec Jeroným

Možnosti a melodie patří k nejzralejším textům otce Jeronýma, mnicha z kláštera Sept-Fons, který v tomto krátkém pojednání o Boží lásce předkládá syntézu celého svého života, své zkušenosti a duchovní nauky. Jeho rady a varování, prostoupené srdečností a dobrotou, jsou určeny především řeholníkům, ale nejen jim. Otec Jeroným se obrací ke každému člověku, ...[více]...

 
Dopisy bratru Patrikovi

Dopisy bratru Patrikovi

 
 
Výpůjčka
 
99,- Kč | - 50 %
69 Kč | -65 % vypůjčit
198 Kč     MOC

otec Jeroným

Výběr dopisů, adresovaných v letech 1971–1984 bratru Patrikovi, současnému opatovi kláštera Sept-Fons. Jsou svědectvím o silném lidském vztahu, vykreslují vznešený ideál života s Bohem a podávají obraz o životě otce Jeronýma, duchovního obnovitele mnišského života v klášteře Sept Fons. Vypovídají o jeho věrnosti mnišskému povolání, o příkladné vytrvalosti v ...[více]...

 
Růst v nadpřirozeném životě

Růst v nadpřirozeném životě

 
 
Výpůjčka
 
99,- Kč | - 49 %
69 Kč | -65 % vypůjčit
196 Kč     MOC

otec Jeroným

Otec Jeroným rád opakoval, že v duchovním životě je třeba „stavět na pevných základech“. Růst v nadpřirozeném životě seznamuje jednoduchým způsobem se zákony života s Bohem. Láska k modlitbě, má-li dojít svého cíle, musí být osvětlena přesným poznáním. Otec Jeroným podává čtenáři pomocnou ruku, aby se na cestě k Bohu vyvaroval omylů a neztratil odvahu. ...[více]...

 
Dobré vlivy

Dobré vlivy

 
 
Výpůjčka
 
129,- Kč | - 48 %
69 Kč | -72 % vypůjčit
248 Kč     MOC

otec Jeroným

Čtenář tohoto svazku se seznámí s životem otce Jeronýma. Nejprve prostřednictvím portrétu od otce Mikuláše, který mu byl z jeho žáků nejblíže. Hned potom ve vzpomínkách autora samého. Nejde však o autobiografii, nýbrž o pohled na všechny, kdo mu pomohli stát se tím, kým byl – mužem modlitby, kterého život v klášteře naplňoval štěstím, silnou a vyrovnanou ...[více]...

 
Odpovědnost umělce

Odpovědnost umělce

 
 
Výpůjčka
 
99,- Kč | - 49 %
69 Kč | -65 % vypůjčit
196 Kč     MOC

Jacques Maritain

Poezie a umění tvořily důležitou součást života francouzského myslitele Jacquesa Maritaina (1882–1973). Jeho žena Raïssa byla básnířka, měl mnoho přátel mezi umělci a básníky (mj. Ch. Péguy, G. Rouault, M. Chagall aj.). Rozsáhlou a originální část svého filosofického díla věnoval teoretickým otázkám umění. Odpovědnost umělce (1961) je poslední Maritainovou ...[více]...

 
Člověk a stát

Člověk a stát

 
 
Výpůjčka
 
149,- Kč | - 50 %
69 Kč | -77 % vypůjčit
296 Kč     MOC

Jacques Maritain

Významné dílo světové politické filosofie Člověk a stát od francouzského filosofa Jacquesa Maritaina (1882–1973) vychází z jeho amerických přednášek, shrnutých nejprve do svazku Man and the State (1951) a později vydaných francouzsky pod názvem L’Homme et l’état (1953). Řada myšlenek tohoto klasického díla nabývá právě dnes nové aktuality v konfrontaci s ...[více]...

 
Sedm lekcí o jsoucnu

Sedm lekcí o jsoucnu

 
 
Výpůjčka
 
135,- Kč | - 45 %
69 Kč | -72 % vypůjčit
246 Kč     MOC

Jacques Maritain

Maritain ve svých Sedmi lekcích neprobírá všechna témata klasické metafyziky. Jde o noetické základy metafyziky a o to, co bezprostředně vyplývá z povahy jsoucna, totiž o první ontologické principy. Je to spíše úvod do metafyziky. Autor rovněž nepostupuje strohým způsobem tradičních metafyzických pojednání, v jeho výkladu je patrná snaha o uvolněné podání ...[více]...

 
Wittgenstein bije žáka

Wittgenstein bije žáka

 
 
Výpůjčka
 
98,- Kč | - 45 %
69 Kč | -61 % vypůjčit
179 Kč     MOC

Pavel Kolmačka

Sbírka obsahuje šestadvacet básní. Volný verš se místy střídá s vázaným, vyskytují se i básně v próze. Nejkratší útvary mají jeden až dva verše, ale většina se skládá z několika tematicky propojených částí (cykly v rozsahu několika stran). Zhruba polovina básní je nazvána podle ročních období: Zima, Jaro, Léto, Podzim (v obsahu se tato řada třikrát opakuje, ...[více]...

 
O filosofii dějin

O filosofii dějin

 
 
Výpůjčka
 
149,- Kč | - 47 %
69 Kč | -75 % vypůjčit
279 Kč     MOC

Jacques Maritain

Studie O filosofii dějin (vydaná anglicky v New Yorku roku 1957 a francouzsky v Paříži roku 1959) je jediný spis, který Jacques Maritain (1882–1973) věnoval výslovně filosofii dějin. Titul knihy „O filosofii dějin“ (anglicky On the Philosophy of History, francouzsky Pour une philosophie de l’histoire) naznačuje, že Maritain nechtěl napsat ani soustavné ...[více]...

 
 

1 2 3 4 | 5 další