eKnihyeNoviny
Košík (0 ks | 0 Kč)
[ + Pokročilé vyhledávání ]
Filtr eKnih

Nakladatelství | Institut pro studium literatury

řazení dle:
eKnih na stránku
1 2 další
 
Echos 2016. Fórum pro germanobohemistiku / Germanobohemistisches Forum

Echos 2016. Fórum pro germanobohemistiku / Germanobohemistisches Forum

 
 
 
 
0,- Kč

Eva Jelínková (ed.)

Echos 2016 shrnují recenzní příspěvky a články k česko-německým kulturním vztahům, resp. výzkumům zaměřeným na tuto oblast. Zabývají se převážně podněty v problematice německy psané literatury v českých zemích. Vydání elektronické knihy navazuje na předchozí průběžné zpřístupňování příspěvků na stránkách Institutu pro studium literatury, a to česky (www.ipsl ...[více]...

 
Echa 2016. Fórum pro literární vědu

Echa 2016. Fórum pro literární vědu

 
 
 
 
0,- Kč

Michael Špirit (ed.)

Echa 2016 shrnují autorské články a recenze kriticky reflektující aktuální dění v literární vědě a spřízněných humanitních oborech, které byly v pravidelném sledu po celý rok 2016 publikovány on-line na webových stránkách Institutu pro studium literatury www.ipsl.cz. Echa IPSL usilují prohloubit nezávislou reflexi oboru a vytvořit prostor pro původní, věcné ...[více]...

 
Čtení o Bohumilu Hrabalovi. Rukověť otevřeného díla

Čtení o Bohumilu Hrabalovi. Rukověť otevřeného díla

 
 
Výpůjčka
 
169,- Kč
79 Kč vypůjčit

Annalisa Cosentino (ed.)

Čtení o Bohumilu Hrabalovi přináší kritickou reflexi autorova díla, která je reprezentována hlavně pracemi, jež se věnují obecnějším problémům literární poetiky a snaží se Hrabalovy texty i myšlení analyzovat v souvislosti s evropskou kulturní a literární tradicí 20. století. Knihu zahajuje zakladatelský kritický rozbor, který v r. 1956 Hrabalovu psaní ...[více]...

 
Čtení o Dantovi Alighierim. Prostory, postavy a slova

Čtení o Dantovi Alighierim. Prostory, postavy a slova

 
 
Výpůjčka
 
169,- Kč
79 Kč vypůjčit

Martin Pokorný (ed.)

Čtení o Dantovi Alighierim je první samostatnou publikací, která českému čtenáři umožňuje porozumět autorovu nejslavnějšímu dílu. Dantova Božská komedie je k dispozici ve čtyřech kompletních překladech, rozborů jeho poetiky je v našem prostředí však zřetelný nedostatek. Stati z rozmezí let 1890–1910 byly vybrány tak, aby předvedly podrobnou analýzu

 
Echos 2015. Fórum pro germanobohemistiku / Germanobohemistisches Forum

Echos 2015. Fórum pro germanobohemistiku / Germanobohemistisches Forum

 
 
 
 
0,- Kč

Eva Jelínková (ed.)

Echos 2015 shrnují recenzní příspěvky a články k česko-německým kulturním vztahům, resp. výzkumům zaměřeným na tuto oblast. Zabývají se převážně podněty v problematice německy psané literatury v českých zemích. Vydání elektronické knihy navazuje na předchozí průběžné zpřístupňování příspěvků na stránkách Institutu pro studium literatury, a to česky (www.ipsl ...[více]...

 
Echa 2015. Fórum pro literární vědu

Echa 2015. Fórum pro literární vědu

 
 
 
 
0,- Kč

Michael Špirit (ed.), Eva Jelínková (ed.)

Echa 2015 shrnují autorské články a recenze kriticky reflektující aktuální dění v literární vědě a spřízněných humanitních oborech, které byly v pravidelném sledu po celý rok 2015 publikovány on-line na webových stránkách Institutu pro studium literatury www.ipsl.cz. Echa IPSL usilují prohloubit nezávislou reflexi oboru a vytvořit prostor pro původní, věcné ...[více]...

 
Čtení o Elišce Krásnohorské

Čtení o Elišce Krásnohorské

 
 
Výpůjčka
 
169,- Kč
79 Kč vypůjčit

Libuše Heczková (ed.)

Čtení o Elišce Krásnohorské črtá příběh utváření obrazu kritičky, básnířky a emancipační aktivistky Elišky Krásnohorské, a to ve čtyřech obdobích jejího života: chronologicky pořádaný výbor z recenzí, článků, polemik, zpráv a kritik sleduje tuto jedinou básnířku „vyššího slohu“ od raných libret a sbírek básní, přes smetanovská libreta, soustavnou činnost ...[více]...

 
Čtení o Karlu Teigovi. Vize, realizace, divergence 1919–1938

Čtení o Karlu Teigovi. Vize, realizace, divergence 1919–1938

 
 
Výpůjčka
 
169,- Kč | - 19 %
79 Kč | -62 % vypůjčit
209 Kč     MOC

Jan Wiendl (ed.)

Texty o díle Karla Teigeho, jež přináší tato antologie, vytvářejí mnohovrstevný a v lecčems protikladně vyhraněný obraz přijetí Teigových programových a teoretických prací a kulturněpolitických postojů – tak, jak se formovaly v prvních dvou dekádách jeho působení, tedy v letech 1919 až 1938. Polemické a kritické články, recenze a zprávy postupují od ...[více]...

 
Echa 2014. Fórum pro literární vědu

Echa 2014. Fórum pro literární vědu

 
 
 
 
0,- Kč

Michael Špirit (ed.), Eva Jelínková (ed.)

Echa 2014 shrnují autorské články a recenze kriticky reflektující aktuální dění v literární vědě a spřízněných humanitních oborech, které byly v pravidelném sledu po celý rok 2014 publikovány on-line na webových stránkách Institutu pro studium literatury www.ipsl.cz. Echa IPSL usilují prohloubit nezávislou reflexi oboru a vytvořit prostor pro původní, věcné ...[více]...

 
Echos 2014. Fórum pro germanobohemistiku / Germanobohemistisches Forum

Echos 2014. Fórum pro germanobohemistiku / Germanobohemistisches Forum

 
 
 
 
0,- Kč

Eva Jelínková (ed.)

Echos 2014 shrnují recenzní příspěvky a články k česko-německým kulturním vztahům, resp. výzkumům zaměřeným na tuto oblast. Zabývají se převážně podněty v problematice německy psané literatury v českých zemích. Vydání elektronické knihy navazuje na předchozí průběžné zpřístupňování příspěvků na stránkách Institutu pro studium literatury, a to česky (www.ipsl ...[více]...

 
Berlínské epizody. Příspěvek k dějinám filologie v Čechách a na Moravě 1878–1914

Berlínské epizody. Příspěvek k dějinám filologie v Čechách a na Moravě 1878–1914

 
 
 
 
239,- Kč

Michal Topor

Kniha Berlínské epizody mapuje prostřednictvím dosud nezpracovaných a v naprosté většině nepublikovaných archivních materiálů (univerzitních matrik, korespondencí, zápisků apod.) berlínské cesty a pobyty česky i německy mluvících studentů a badatelů pocházejících z Čech a Moravy. Právě díky jejich svědectvím přináší zásadní informace k poznání základů ...[více]...

 
Echa 2013. Fórum pro literární vědu

Echa 2013. Fórum pro literární vědu

 
 
 
 
0,- Kč

Michael Špirit (ed.), Eva Jelínková (ed.)

Echa 2013 shrnují autorské články a recenze kriticky reflektující aktuální dění v literární vědě a spřízněných humanitních oborech, které byly v pravidelném sledu po celý rok 2013 publikovány on-line na webových stránkách Institutu pro studium literatury www.ipsl.cz. Echa IPSL usilují prohloubit nezávislou reflexi oboru a vytvořit prostor pro původní, věcné ...[více]...

 
Echa 2012. Fórum pro literární vědu

Echa 2012. Fórum pro literární vědu

 
 
 
 
0,- Kč

Michael Špirit (ed.), Eva Jelínková (ed.)

Echa 2012 shrnují autorské články a recenze kriticky reflektující aktuální dění v literární vědě a spřízněných humanitních oborech, které byly v pravidelném sledu po celý rok 2012 publikovány on-line na webových stránkách Institutu pro studium literatury www.ipsl.cz. Echa IPSL usilují prohloubit nezávislou reflexi oboru a vytvořit prostor pro původní, věcné ...[více]...

 
Echa 2010–2011. Fórum pro literární vědu

Echa 2010–2011. Fórum pro literární vědu

 
 
 
 
0,- Kč

Michael Špirit (ed.), Eva Jelínková (ed.)

Echa 2010–2011 shrnují autorské články a recenze kriticky reflektující aktuální dění v literární vědě a spřízněných humanitních oborech, které byly v pravidelném sledu od podzimu 2010 do prosince 2011 publikovány on-line na webových stránkách Institutu pro studium literatury www.ipsl.cz. Echa IPSL usilují prohloubit nezávislou reflexi oboru a vytvořit ...[více]...

 
Čtení o Jaroslavu Vrchlickém. Básník ve sporech o životnost díla

Čtení o Jaroslavu Vrchlickém. Básník ve sporech o životnost díla

 
 
Výpůjčka
 
169,- Kč
79 Kč vypůjčit

Michal Topor (ed.)

Kniha ukazuje básníka Jaroslava Vrchlického z perspektivy tázání po životnosti díla, jak byla sledována v kritické rozpravě v prvních čtyřiceti letech 20. století – zčásti už za života autorova. Čtení o Jaroslavu Vrchlickém je uvedeno studií, která provádí po debatách o básníkově tvorbě od sedmdesátých let 19. století až po poválečnou literárněhistorickou ...[více]...

 
Čtení o Václavu Havlovi. Autor ve světle literární kritiky

Čtení o Václavu Havlovi. Autor ve světle literární kritiky

 
 
Výpůjčka
 
169,- Kč
79 Kč vypůjčit

Michael Špirit (ed.)

Z nesmírně rozsáhlé havlovské literatury vybírá Čtení o Václavu Havlovi nejcennější bezprostřední kritické ohlasy na autorova dramatická a esejistická díla. Stati Evy Uhlířové, Jana Grossmana, Sergeje Machonina, Jindřicha Černého, Ivana M. Jirouse či Jany Patočkové sledují dramatickou tvorbu Václava Havla od premiéry Zahradní slavnosti v roce 1963 až do ...[více]...

 
 

1 2 další