eKnihyeNoviny
Košík (0 ks | 0 Kč)
[ + Pokročilé vyhledávání ]
Filtr eKnih

Business | Manažerské účetnictví

Nejprodávanější tituly žánru
Manažerské účetnictví - nástroje a metody, 2. vydání
565,- Kč

 

Manažerské účetnictví - nástroje a metody, 2. vydání

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Petr Petera, Jaroslav Wagner

Publikace ve druhém, aktualizovaném a přepracovaném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační ...[více]...

 
Hodnotový management ve finančním řízení
360,- Kč | - 10 %

 

Hodnotový management ve finančním řízení

Pavel Marinič

Cílem této publikace je přiblížit čtenářům základní aspekty a problematiku hodnotového managementu ve finančním řízení, s důrazem na jeho význam a postavení v rámci podnikového managementu. Publikace je rozvržená do osmi kapitol, ...[více]...

 
Podniková ekonomika
587,- Kč | - 15 %

 

Podniková ekonomika

Vochozka Marek, Mulač Petr a kolektiv

Autoři v knize postihli celou základní problematiku podnikové ekonomiky. Zahrnuty jsou i podnikové funkce z oblasti organizace a řízení podniku, které jsou nezbytným předpokladem naplňování funkcí ekonomické povahy. Kniha je ...[více]...

 
řazení dle:
eKnih na stránku
1
 
Manažerské účetnictví - nástroje a metody, 2. vydání

Manažerské účetnictví - nástroje a metody, 2. vydání

 
 
 
 
565,- Kč

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Petr Petera, Jaroslav Wagner

Publikace ve druhém, aktualizovaném a přepracovaném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, příjmů a výdajů). Kniha se nesnaží pouze o popis metod ...[více]...

 
Podniková ekonomika

Podniková ekonomika

 
 
 
 
587,- Kč | - 15 %
690 Kč     MOC

Vochozka Marek, Mulač Petr a kolektiv

Autoři v knize postihli celou základní problematiku podnikové ekonomiky. Zahrnuty jsou i podnikové funkce z oblasti organizace a řízení podniku, které jsou nezbytným předpokladem naplňování funkcí ekonomické povahy. Kniha je členěna do třinácti základních kapitol, přičemž každá kapitola obsahuje teoretický základ, vlastní výklad problematiky a použitou ...[více]...

 
Hodnotový management ve finančním řízení

Hodnotový management ve finančním řízení

 
 
 
 
360,- Kč | - 10 %
400 Kč     MOC

Pavel Marinič

Cílem této publikace je přiblížit čtenářům základní aspekty a problematiku hodnotového managementu ve finančním řízení, s důrazem na jeho význam a postavení v rámci podnikového managementu. Publikace je rozvržená do osmi kapitol, ve kterých jsou rozvedeny cíle a nástroje finančního řízení s ohledem na jednotlivé principy, tak jak byly zmíněny v předchozím ...[více]...

 
Obchodní podnikání ve 21. století

Obchodní podnikání ve 21. století

 
 
 
 
526,- Kč | - 15 %
619 Kč     MOC

Mulačová Věra, Mulač Petr a kolektiv

Publikace seznamuje se základními pojmy a souvislostmi z oblasti obchodu, vymezuje postavení obchodních firem na trhu a nastiňuje aktuální trendy předpokládaného vývoje. Zaměřuje se na klíčové oblasti managementu obchodních firem, tj. územní strategii, ekonomické i technické aspekty výstavby obchodních jednotek, marketing, finanční řízení, obchodní logistiku ...[více]...

 
Makroekonomie pro technické školy

Makroekonomie pro technické školy

 
 
 
 
195,- Kč | - 15 %
229 Kč     MOC

Máče Miroslav, Rousek Pavel

Kniha je určena zájemcům, studentům a učitelům vysokých škol, zejména technického zaměření. Text seznamuje čtenáře se základy makroekonomie z pohledu člověka technicky a matematicky zaměřeného, proto je výklad knihy pozitivní, oproštěný od jakýchkoliv normativních soudů. Přesto je kniha potřebná pro čtenáře, kteří se zabývají aplikací makroekonomie v praxi. ...[více]...

 
Tvorba strategie a strategické plánování

Tvorba strategie a strategické plánování

 
 
 
 
421,- Kč | - 15 %
495 Kč     MOC

Fotr Jiří, Vacík Emil, Souček Ivan, Špaček Miroslav, Hájek Stanislav

Kvalitní strategie a strategické plánování představují jeden ze základních pilířů dlouhodobé firemní prosperity. Kniha uznávaných autorů pomůže manažerům a specialistům zvýšit kvalitu tvorby strategie i strategických plánů s důrazem na investiční program a strategický finanční plán, jejich realizaci, kontrolu, řízení rizik a zvládání krizových situací. Kniha ...[více]...

 
Efektivní financování rozvoje podnikání

Efektivní financování rozvoje podnikání

 
 
 
 
168,- Kč | - -89 %
89 Kč     MOC

Režňáková Mária

Systematická a komplexně zpracovaná publikace prezentuje vliv způsobu financování podniku na jeho výkonnost a podává ucelený obraz o možnostech financování podnikových činností. Autorka se neomezuje pouze na popis jednotlivých zdrojů, ale systematicky vysvětluje, které faktory ovlivňují rozhodování vedení podniku při získávání zdrojů financování. Svoje ...[více]...

 
Finanční management

Finanční management

 
 
 
 
280,- Kč | - -88 %
149 Kč     MOC

Růčková Petra, Roubíčková Michaela

Výhodou publikace je komplexnost a šíře zpracovaných poznatků z oblasti řízení financí.Prezentuje nejen základní teoretické přístupy, ale i jejich uplatnění a projevy v praxi. Autorky upozorňují na specifika realizace finančního managementu v ČR a odlišnosti vzhledem k zahraničí. Pozornost je zaměřena na aspekty vzniku a vývoje korporací, zdroje financování, ...[více]...

 
Investujte s českými experty

Investujte s českými experty

 
 
 
 
89,- Kč
89 Kč     MOC

Čížek Radomír

První knižní vydání rozhovorů s předními českými ekonomy, investory a portfolio manažery. Vybrali jsme 13 známých českých ekonomů a osobností pohybujících se ve světě investic, kteří často komentují současné události, ale také naopak odborníky, kteří na veřejnosti příliš vidět nejsou. Hovořili jsme se správci podílových fondů, investičními poradci, analytiky ...[více]...

 
Metody komplexního hodnocení podniku

Metody komplexního hodnocení podniku

 
 
 
 
339,- Kč | - 15 %
399 Kč     MOC

Vochozka Marek

Publikace velmi přehledně představuje a analyzuje metody komplexního hodnocení podniku. Komplexní informace načerpají nejen manažeři, podnikatelé, ale i studenti ekonomických či finančních oborů. V knize čtenáři najdou nejčastěji používané metody, informace o jejich konstrukci a vzniku. V příloze se seznámí s interpretací jejich výsledků na příkladech ...[více]...

 
Měření výkonnosti

Měření výkonnosti

 
 
 
 
339,- Kč | - 15 %
399 Kč     MOC

Wagner Jaroslav

Co vlastně znamená ono magické slovo "výkonnost"? Proč a pro koho měříme výkonnost firmy, divize, zakázky nebo manažerů či zaměstnanců, kteří jsou za výkonnost odpovědní? Jaký je vztah výkonnosti k času? Jak efektivně vytvořit, využívat a rozvíjet systém informací, které nám ukážou, jak jsme efektivní? Tato kniha vám pomůže najít odpovědi na tyto - zdánlivě ...[více]...

 
Investiční controlling

Investiční controlling

 
 
 
 
365,- Kč | - 15 %
429 Kč     MOC

Scholleová Hana

Kniha je určena finančním specialistům a manažerům, pracovníkům finančního controllingu a všem, kteří se podílejí na rozhodování o podnikových investicích a jejich financování. Seznámíte se s nástroji a metodami investičního controllingu, které budete umět volit s ohledem na účel, cíle a kritéria investičního procesu. Dozvíte se, jakým způsobem získávat a ...[více]...

 
Reporting

Reporting

 
 
 
 
271,- Kč | - 15 %
319 Kč     MOC

Fibírová Jana, Šoljaková Libuše

Cílem reportingu je vytvořit komplexní systém informací a ukazatelů charakterizujících činnosti společností ve srozumitelné a uživatelsky přístupné podobě. Publikace se snaží pomocí praktických příkladů a ukázek upozornit na nejdůležitější zásady a také časté chyby při využití účetních informací při správě a řízení společností. Obsahuje konkrétní

 
Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe

Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe

 
 
 
 
331,- Kč | - 15 %
389 Kč     MOC

Provazníková Romana

Druhé, rozšířené a aktualizované vydání knihy reaguje na společenské, ekonomické, politické a legislativní změny ve financování územních samospráv. První část je věnována struktuře veřejné správy a rozpočtu jako základnímu plánu každé samosprávy. Druhá část, nejvýrazněji přepracovaná, klade důraz na rozpočtové hospodaření krajů a obcí, věnuje se i