eKnihyeNoviny
Košík (0 ks | 0 Kč)
[ + Pokročilé vyhledávání ]
Filtr eKnih

Humanitní vědy | Filozofie

Nejprodávanější tituly žánru
Občanský a společenskovědní základ
89,- Kč | - 40 %

 

Občanský a společenskovědní základ

kolektiv

Zvláště studenti středních škol, kteří se svědomitě připravují k maturitním zkouškám, ocení tuto publikaci k předmětu Občanský a společenskovědní základ. Učebnice je zpracována jako ucelený přehled středoškolského učiva.

...[více]...

 
Vesmír plný umění
219,- Kč | - 37 %

 

Vesmír plný umění

John Barrow

Nové, rozšířené vydání dnes již kultovní knihy, která změní váš pohled na svět.


Od přírodních sil, multivesmírů a složitosti evoluce po obrazy na noční obloze, krásu váz, Bachovu hudbu a umění Jacksona Pollocka, v ...[více]...

 
Útěcha z filozofie
209,- Kč | - 28 %

 

Útěcha z filozofie

Alain de Botton

Ve starověkém Řecku a Římě byli filozofové přirozenou autoritou při hledání odpovědí na ty nejnaléhavější otázky. Od té doby se ale myšlenka hledání moudrosti ve filozofii stávala čím dál bizarnější. V knize Útěcha z filozofie se ...[více]...

 
řazení dle:
eKnih na stránku
1 2 3 4 | 7 další
 
O funkcích práce a osobnosti

O funkcích práce a osobnosti

 
 
Výpůjčka
 
139,- Kč
69 Kč vypůjčit

Bohuslav Brouk

"Scientistická víra" je základem mnohých Broukových úvah a spekulací, jež svým způsobem, "mimo dobro i zlo", mimo všechny pochybnosti "iracionalizují racionalitu" a získávají - jaksi paradoxně - kvalitu poezie. [...] Stále více se přesvědčujeme, že dílo Bohuslava Brouka je paradoxním výrazem právě takového "rozvoje reálna díky imaginárnímu". Aplikace ...[více]...

 
O pošetilosti života i smrti

O pošetilosti života i smrti

 
 
Výpůjčka
 
129,- Kč
69 Kč vypůjčit

Bohuslav Brouk

Předmětem zájmu Bohuslava Brouka v eseji O pošetilosti života i smrti je fenomén úmyslné smrti neboli sebevraždy. Autora zajímá jak fenomén samotný, jeho historie, tak rovněž vývoj názorů na něj. Svým typickým, nekompromisním a čtivým stylem postupně ve čtyřech kapitolách zkoumá sebevraždu z pohledu psychologického, eticko-náboženského, filozofického, ...[více]...

 
O šalbě svobody a filosofie

O šalbě svobody a filosofie

 
 
Výpůjčka
 
129,- Kč
69 Kč vypůjčit

Bohuslav Brouk

Publikace zahrne část dosud nepublikovaného spisu Bohuslava Brouka, na němž autor, významný představitel kulturního života třicátých a čtyricátých let, pracoval v letech 1954–1958 a který zamýšlel předložit jako habilitační práci. V textu se zabývá svým svébytným a provokativním způsobem navýsost aktuálním tématům svobody, filosofie a demokracie.

 
Kultura narcismu

Kultura narcismu

 
 
 
 
169,- Kč | - 43 %
299 Kč     MOC

Christopher Lasch

Kulturní historik Christopher Lasch (1932–1994) z Univerzity v Rochesteru zkoumá kořeny a důsledky normalizace patologického narcismu v americké kultuře 20. století na základě psychologické, kulturní, umělecké a historické syntézy. Používá v ní dosud převážně úzce klinický pojem, aby diagnostikoval patologii, která se, jak se mu jeví, rozšířila do všech ...[více]...

 
Necelek jsoucnem

Necelek jsoucnem

 
 
 
 
96,- Kč

Rudolf Polách

„Vše, co bude objeveno s využitím myšlenek v těchto knihách, stane se prací jediného člověka nikoli kolektivu. Každá interpretace necelku, iniciovaného děje a zde myšlených struktur je tak vlastnictvím jediného objevitele; intuice je ryze individuální. Ti, kteří dosud pro nesdělitelnost výsledků bádání tradičními vyjadřovacími prostředky považovali výsledky ...[více]...

 
Odpovědnost umělce

Odpovědnost umělce

 
 
Výpůjčka
 
99,- Kč | - 49 %
69 Kč | -65 % vypůjčit
196 Kč     MOC

Jacques Maritain

Poezie a umění tvořily důležitou součást života francouzského myslitele Jacquesa Maritaina (1882–1973). Jeho žena Raïssa byla básnířka, měl mnoho přátel mezi umělci a básníky (mj. Ch. Péguy, G. Rouault, M. Chagall aj.). Rozsáhlou a originální část svého filosofického díla věnoval teoretickým otázkám umění. Odpovědnost umělce (1961) je poslední Maritainovou ...[více]...

 
Člověk a stát

Člověk a stát

 
 
Výpůjčka
 
149,- Kč | - 50 %
69 Kč | -77 % vypůjčit
296 Kč     MOC

Jacques Maritain

Významné dílo světové politické filosofie Člověk a stát od francouzského filosofa Jacquesa Maritaina (1882–1973) vychází z jeho amerických přednášek, shrnutých nejprve do svazku Man and the State (1951) a později vydaných francouzsky pod názvem L’Homme et l’état (1953). Řada myšlenek tohoto klasického díla nabývá právě dnes nové aktuality v konfrontaci s ...[více]...

 
Jean Jacques Rousseau: 230 let od úmrtí

Jean Jacques Rousseau: 230 let od úmrtí

 
 
 
 
50,- Kč | - 67 %
150 Kč     MOC

Znoj Milan, Pavlík Ján, Bednář Miloslav, Loužek Marek, Čechák Vladimír, Chotaš Jiří

Publikace obsahuje texty ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku z 23. června 2008 a další důležité doplňkové texty. Jsou zde také přetištěny úryvky ze slavných děl Jeana-Jacquese Rousseaua.

 
Boží Odysea

Boží Odysea

 
 
 
 
99,- Kč | - 45 %
179 Kč     MOC

Václav Jakeš

Kniha Boží odysea je pozoruhodným příběhem, v němž člověk uniká za hranici jakékoliv představitelné skutečnosti, kde vesmírný čas plyne bez břehů a všemi směry jako řeka, která nemá ani svůj pramen, ani své ústí. Předpokládejme však někde místo, kde se v určitém okamžiku setkají lidský i božský princip. A potom... Filosoficky laděné dílo klade čtenáři ...[více]...

 
Sedm lekcí o jsoucnu

Sedm lekcí o jsoucnu

 
 
Výpůjčka
 
135,- Kč | - 45 %
69 Kč | -72 % vypůjčit
246 Kč     MOC

Jacques Maritain

Maritain ve svých Sedmi lekcích neprobírá všechna témata klasické metafyziky. Jde o noetické základy metafyziky a o to, co bezprostředně vyplývá z povahy jsoucna, totiž o první ontologické principy. Je to spíše úvod do metafyziky. Autor rovněž nepostupuje strohým způsobem tradičních metafyzických pojednání, v jeho výkladu je patrná snaha o uvolněné podání ...[více]...

 
O filosofii dějin

O filosofii dějin

 
 
Výpůjčka
 
149,- Kč | - 47 %
69 Kč | -75 % vypůjčit
279 Kč     MOC

Jacques Maritain

Studie O filosofii dějin (vydaná anglicky v New Yorku roku 1957 a francouzsky v Paříži roku 1959) je jediný spis, který Jacques Maritain (1882–1973) věnoval výslovně filosofii dějin. Titul knihy „O filosofii dějin“ (anglicky On the Philosophy of History, francouzsky Pour une philosophie de l’histoire) naznačuje, že Maritain nechtěl napsat ani soustavné ...[více]...

 
Zůstat na zemi

Zůstat na zemi

 
 
 
TIŠTĚNÁ kniha k dispozici.
 
140,- Kč | - 46 %
258 Kč     MOC

Jan Sokol

Druhý svazek edice Rozhovory nad biblí přináší přepisy rozhlasových rozhovorů Petra Vaďury s Janem Sokolem, které vznikaly v rozmezí let 2002-2007. Obsahuje dva druhy textů: první je cyklus 12 rozhovorů nad nejzávažnějšími tématy Starého zákona. Pořady měly nabídnout jakousi průvodcovskou službu těm posluchačům, kteří sice příliš mnoho zkušeností s četbou ...[více]...

 
Kdysi dávno v budoucnu

Kdysi dávno v budoucnu

 
 
 
 
34,- Kč

Jaroslav Konvička

Sbírka krátkých povídek a několika haiku, která se svým smyslem dotýká téměř všech stránek lidského života, obsahuje paraboly z běžných mezilidských vztahů, ale také filosofické až duchovní příběhy s atmosférou východní filosofie. Tato e-kniha je oproti knize tištěné navíc doplněna o jednu novou povídku.

 
Společenské vědy a audiovize

Společenské vědy a audiovize

 
 
Výpůjčka
 
265,- Kč | - 46 %
89 Kč | -82 % vypůjčit
490 Kč     MOC

Helena Bendová, Matěj Strnad a kolektiv

Interdisciplinární sborník teoretických textů rozličných společenských a humanitních věd předkládá ukázky studií, které výrazně ovlivnily naše uvažování o audiovizi. Sborník si bere za cíl seznámit čtenáře komplexním způsobem se všemi relevantními společenskými i humanitními vědami (estetika, filosofie, jazykověda, literární věda, psychologie, sociologie, ...[více]...

 
John Stuart Mill: Dvě stě let od narození

John Stuart Mill: Dvě stě let od narození

 
 
 
 
50,- Kč | - 67 %
150 Kč     MOC

Bednář Miloslav, Holman Robert, Loužek Marek, Čechák Vladimír, Bažantová Ilona

Publikace obsahuje texty ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku ze 14. června 2006 a esej profesora Vladimíra Čecháka z Vysoké školy finanční a správní. Jsou zde také přetištěny slavné úryvky z díla Johna Stuarta Milla.

 
Padesát let od smrti José Ortegy y Gasseta

Padesát let od smrti José Ortegy y Gasseta

 
 
 
 
50,- Kč | - 67 %
150 Kč     MOC

Forbelský Josef, Housková Anna, Loužek Marek, Pechar Jiří, Statham Robert, Štěpánek Pavel, Vaněk Jiří, Kloubová Hana, Čapek Karel, Gasset José Ortega y

Publikace obsahuje texty ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku z 11. října 2005 a několik dalších inspirativních doplňkových textů. Jsou zde také přetištěny známé výňatky z díla José Ortegy y Gasseta.

 
 

1 2 3 4 | 7 další