eKnihyeNoviny
Košík (0 ks | 0 Kč)
[ + Pokročilé vyhledávání ]
Filtr eKnih

Humanitní vědy | Právo

Nejprodávanější tituly žánru
Kurz právní sebeobrany
246,- Kč | - 15 %

 

Kurz právní sebeobrany

Januš Jan, Léko Kristián

Kniha vychází z úspěšného seriálu LN a jejich pravidelné přílohy Právo a justice. Ve 30 lekcích nabízí právní vodítka ke každodenním situacím. Pomůže při řešení dopravních přestupků i vztahů se sousedy. Poradí jak na stavební úřad ...[více]...

 
Leadership & management development
254,- Kč | - 15 %

 

Leadership & management development

Pilařová Irena

Jste na manažerské pozici a zamotala vám hlavu teorie lídrovství? Myslíte si, že nemůžete být lídry, protože jste se nenarodili se správnými schopnostmi nebo nemáte potřebné charisma? Netušíte, jaké kompetence k výkonu role lídra ...[více]...

 
Projektový management
424,- Kč | - 15 %

 

Projektový management

Doležal Jan a kolektiv

Tato ojedinělá publikace představuje nástroje, metody a postupy moderního projektového managementu nejen v souladu s hlavními oborovými standardy (PMI, IPMA, Prince 2), ale i dle zkušeností autorů s jejich aplikací v tuzemských i ...[více]...

 
řazení dle:
eKnih na stránku
1 2 3 4 | 21 další
 
Dějiny veřejné správy

Dějiny veřejné správy

 
 
 
 
695,- Kč

Karel Schelle

Kniha zaplňuje jednu z dalších částí dějin státního mechanismu v českém prostředí. Předložená publikace je psána tak, aby uspokojila zejména zájemce o problematiku organizace moderní veřejné správy a správního práva a umožnila jim současné problémy zkoumat v historických souvislostech. Z toho důvodu byla pozornost soustředěna především na organizaci moderní ...[více]...

 
Zákon o evidenci tržeb. Komentář

Zákon o evidenci tržeb. Komentář

 
 
 
 
295,- Kč

Daniela Hrabětová a kolektiv

Publikace poslouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a to především pro podnikatele a orgány veřejné moci.

 
Teoretické a legislativní základy cenných papírů

Teoretické a legislativní základy cenných papírů

 
 
 
 
750,- Kč

Jan Pauly

Monografie Teoretické a legislativní základy cenných papírů představuje ojedinělou syntézu práva cenných papírů. Autor zde své 25leté praktické zkušenosti s právní úpravou cenných papírů zobecnil do teoretického díla, které reflektuje historii i platnou a účinnou úpravu cenných papírů a bere si z nich poučení pro úvahy de lege ferenda.

 
Soudní exekuce

Soudní exekuce

 
 
 
 
480,- Kč

Jitka Wolfová, Martin Štika

Snahou autorů této monografie, kteří jsou oba soudními exekutory, bylo vhodně propojit vědecký rozměr zvolené právní oblasti s praktickým rozměrem dlouholetých zkušeností a poznatků z výkonu exekutorské praxe bez toho, aniž by se jednalo o komentářovou literaturu. Monografie je určená nejenom erudovaným odborníkům a studentům vysokých škol, ale také ...[více]...

 
Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně

 
 
 
 
199,- Kč

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková

Po třech letech se opět schází dva rivalové, a zároveň spoluautoři komentáře k daňovému řádu, aby sepsali pokračování a aktualizaci knihy Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně. V Dalších omylech naleznete 19 nejběžnějších problémových situací při správě daní. U každé autoři navrhují postup nejen daňového subjektu nebo správce daně, který by měl ...[více]...

 
Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení

 
 
 
 
375,- Kč

Jan Eliáš, Luboš Brim, Hana Adamová

Nový titul ediční řady Právo prakticky nese název Bezdůvodné obohacení. Pokouší se výstižnou formou představit současnou právní úpravu tohoto institutu. Autoři svůj teoretický výklad průběžně prokládají ilustrativními příklady, kdy zároveň při rozboru nastolených problémových okruhů čerpají ze svých zkušeností s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu. 

 
Musíš znát... Právo cenných papírů

Musíš znát... Právo cenných papírů

 
 
 
 
195,- Kč

Petra Polišenská a kolektiv

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury práva cenných papírů za období let 2002 až 2015. Jednotlivé judikáty – ponejvíce Nejvyššího soudu, ale i Ústavního soudu, případně vrchních a krajských soudů – jsou přehledně a heslovitě rozčleněny dle svých názvů. Pro snazší pochopení rozebírané problematiky je každé heslo ...[více]...

 
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

 
 
 
 
200,- Kč

Kateřina Čuhelová

Publikace se zabývá jevem, který společnost provází od nepaměti a jímž je domácí násilí. Autorka se zaměřuje na problematiku předběžných opatření, které má k dispozici osoba ohrožená domácím násilím nebo stalkingem a kterým týraná osoba docílí dočasné ochrany před těmito nežádoucími jevy. 

 
Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

 
 
 
 
275,- Kč

Karel Svoboda

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se tentokrát zaměřuje na smlouvu o úschově a o skladování (smlouvy schovací) a na smlouvu o důchodu a o výměnku (smlouvy zaopatřovací).  Publikace je psána stručně a srozumitelně, snahou autora bylo čtenáři předložit možná řešení nejasností, které v této oblasti současná právní úprava vyvolává.  

 
Kurz právní sebeobrany

Kurz právní sebeobrany

 
 
 
 
246,- Kč | - 15 %
289 Kč     MOC

Januš Jan, Léko Kristián

Kniha vychází z úspěšného seriálu LN a jejich pravidelné přílohy Právo a justice. Ve 30 lekcích nabízí právní vodítka ke každodenním situacím. Pomůže při řešení dopravních přestupků i vztahů se sousedy. Poradí jak na stavební úřad nebo špatně pracující řemeslníky. Využívá zkušeností právníků a vychází z praktického pohledu na věc.

 
Trestní právo hmotné - 8. vydání

Trestní právo hmotné - 8. vydání

 
 
 
 
1150,- Kč

Pavel Šámal a kolektiv

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a externích členů katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod ...[více]...

 
Jak vybudovat trvale úspěšnou firmu

Jak vybudovat trvale úspěšnou firmu

 
 
 
 
399,- Kč | - 15 %
469 Kč     MOC

Collins Jim, Porras Jerry I.

Autor bestselleru Jak z dobré firmy udělat skvělou (Good to Great) ve své další knize odhaluje, co odlišuje trvale úspěšné firmy od těch ostatních. Kniha nabitá stovkami příkladů nabízí praktické koncepty, které mohou aplikovat manažeři a podnikatelé na všech úrovních.

 
Internet, informační společnost a autorské právo

Internet, informační společnost a autorské právo

 
 
 
 
388,- Kč

Alena Andruško

Autorské právo je jedním z těch právních odvětví, které se v souvislosti s rozvojem internetu dostalo do popředí zájmu celé globální informační společnosti. Porušování autorských práv online je komplexním fenoménem, ke kterému přispívá celá řada rozličných faktorů.

 
Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu - aktuální otázky. Srovnávací komentář

Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu - aktuální otázky. Srovnávací komentář

 
 
 
 
275,- Kč

Petr Bezouška

Čtenáři se do rukou dostává první dílo z nové ediční řady srovnávacích komentářů, připravované nakladatelstvím Wolters Kluwer. Publikace byla vytvořena ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners. Autor se zde snaží nacházet odpovědi na problematické a často ani doktrínou a judikaturou nedořešené otázky z právní praxe.

 
Kompetenční zákon. Komentář

Kompetenční zákon. Komentář

 
 
 
 
750,- Kč

Jan Kněžínek

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tzv. kompetenčního zákona. Po téměř 50 letech od přijetí tohoto zákona a po mnohých nepříliš koncepčních zásazích působí kompetenční zákon značně nevyváženě a mnohá jeho ustanovení, byť se na první pohled mohou ...[více]...

 
Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava

Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava

 
 
 
 
630,- Kč

Jaromír Tauchen

Monografie je koncipována tak, aby přehledně podala dané téma na základě dostupných archiválií, edicí archivních materiálů, publikovaných pramenů práva, odborné dobové i současné sekundární literatury, memoárů či dobového tisku. Z velké části přináší zcela nové a dosud nepublikované poznatky, které byly získány zejména na základě rozsáhlého studia archivního ...[více]...

 
 

1 2 3 4 | 21 další