eKnihyeNoviny
Košík (0 ks | 0 Kč)
[ + Pokročilé vyhledávání ]
Filtr eKnih

Humanitní vědy | Psychologie

Nejprodávanější tituly žánru
Kamilenky
159,- Kč | - 36 %

 

Kamilenky

Blanka Hošková

  Blanka Hošková, autorka oblíbených románů pro ženy přichází v nové knize s ryze letním tématem. Letní láska nás přece může potkat v jakémkoliv věku!
Práce, nemocný a postupně na život rezignující manžel, kamarádka, které ...[více]...

 
Pomněnkové matky
135,- Kč | - 50 %

 

Pomněnkové matky

Lenka Chalupová

Společenská beletrie – láska a vztahy – zločin
Čeho všeho je schopna žena drasticky toužící po dítěti? Matka, která přišla za podivných okolností o svého potomka?
Zubařka Šárka Jordanová, jejíž dcera Iglika zmizela beze ...[více]...

 
Život s vysokou inteligencí
237,- Kč | - 15 %

 

Život s vysokou inteligencí

Monika Stehlíková

Vysoká inteligence nemusí znamenat jen úspěch a skvělý život. Velmi chytří lidé bývají naopak často nepochopení, cítí se osaměle, trpí nedostatkem sebedůvěry a až přílišnou citlivostí a zranitelností. Tato výjimečná kniha jim ...[více]...

 
řazení dle:
eKnih na stránku
1 2 3 4 | 39 další
 
Kognitivní trénink pro třetí věk

Kognitivní trénink pro třetí věk

 
 
 
280,- Kč | - 15 %
329 Kč     MOC

Jana Bílková

Kniha je určena všem, kteří si chtějí zábavnou formou procvičit mozek a dosáhnout zlepšení kognitivních funkcí. Cvičení paměti, pozornosti a koncentrace, verbálních schopností a kreativity ocení zejména pracovníci pomáhajících profesí, ale i vedoucí zájmových a skupinových aktivit.

 
Hackněte svůj život

Hackněte svůj život

 
 
 
169,- Kč | - 15 %
199 Kč     MOC

Lucie Budíková, Monika Nevolová

Chcete si užívat život a neztrácet čas? Pak je pro vás lifehacking jako stvořený. Ukážeme vám, jak je možné být v dnešní uspěchané době efektivnější a jak si život ulehčit, zjednodušit či zpříjemnit. V této knize si najde své jak manažer, tak geek či vášnivý cestovatel. Všichni, kteří chtějí žít na sto procent!

 
Psychopatologie

Psychopatologie

 
 
 
339,- Kč | - 15 %
399 Kč     MOC

kolektiv Orel Miroslav a a kolektiv

Druhé vydání úspěšné publikace nabízí stručný přehled o dnes stále aktuálnějším oboru psychopatologie. Čtivou formou přináší základní informace o oblasti duševních poruch všem, kdo knihu vezmou do ruky buď kvůli splnění svých studijních povinností, nebo kvůli potřebám své profese, nebo jen ze zájmu.

 
Peklo v duši

Peklo v duši

 
 
 
169,- Kč | - 15 %
199 Kč     MOC

Tomáš Novák, Hana Lásková

Hypománie — „báječný sluha, leč zlý pán“. I tak by se dalo psát o mánii, která je námětem této knihy a jejíž takřka „rodnou sestrou“ je tak známá deprese. O nich a o dalších stavech lidské psychiky píše psycholog PhDr. Tomáš Novák. Publikaci ocení rodinní příslušníci a blízcí osob zasažených maniodepresivní poruchou.

 
Vývoj jazykových schopností

Vývoj jazykových schopností

 
 
 
254,- Kč | - 15 %
299 Kč     MOC

Filip Smolík, Gabriela Seidlová Málková

Kniha nabízí aktuální poznatky o raných fázích vývoje jazyka a popisuje rozvoj jednotlivých jazykových schopností (slovní zásoby, schopností gramatických a fonologických) a jejich vzájemný vztah. Jazykové schopnosti jsou popisovány jako významný předpoklad rozvoje počátečních čtenářských dovedností.

 
Somatopatologie

Somatopatologie

 
 
 
280,- Kč | - 15 %
329 Kč     MOC

kolektiv Orel Miroslav a a kolektiv

Tato publikace přináší základní informace o nemocech těla. Najdete v ní poznatky o mechanismech vzniku nemocí, jejich třídění a klasifikaci, ale také o členění lékařských oborů nebo o celostním pohledu na zdraví a nemoc. Je obtížné zhustit vše, co o nemocech víme, do jedné publikace — to podstatné však v naší knize rozhodně najdete.

 
Sociální patologie

Sociální patologie

 
 
 
314,- Kč | - 15 %
369 Kč     MOC

Slavomil Fischer, Jiří Škoda

Druhé vydání úspěšné publikace bylo rozšířeno o aktuální poznatky teorie a praxe. Vyžádal si je rostoucí zájem odborné i širší veřejnosti o problematiku nežádoucích jevů. Samostatná kapitola je věnována novému fenoménu — nelátkovým závislostem. Pozornost je upřena zejména na možnosti, jak tyto negativní jevy řešit.

 
Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti

 
 
 
271,- Kč | - 15 %
319 Kč     MOC

Pavel Říčan

Jaký jsem, kdo jsem, jak si mohu rozumět s druhými, jaký smysl má moje existence? Psychologie osobnosti je jeden z oborů, v nichž jde o sebepochopení každého jednotlivce, i čtenáře této knihy. Přinášíme vám monografii učebnicového typu, která pojednává o jednotlivých složkách osobnosti a systematicky popisuje individuální rozdíly.

 
Vývojová psychologie

Vývojová psychologie

 
 
 
390,- Kč | - 15 %
459 Kč     MOC

Josef Langmeier, Dana Krejčířová

Hlavní poznatky o psychické ontogenezi člověka vycházející z klinické praxe zkušených autorů přináší tato kniha ve svém nejnovějším vydání. Obsahuje ucelený teoretický základ oboru, a je proto již dlouhá léta základní učebnicí pro studenty na vysokých školách a studijním materiálem pro zájemce z řad psychologů, pedagogů, pediatrů, ale i zainteresovaných ...[více]...

 
Kyberšikana

Kyberšikana

 
 
 
203,- Kč | - 15 %
239 Kč     MOC

(ed.) Černá Alena, Lenka Dědková, Hana Macháčková, Anna Ševčíková, David Šmahel

Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online ...[více]...

 
Psychosociální aspekty paliativní péče

Psychosociální aspekty paliativní péče

 
 
 
305,- Kč | - -105 %
149 Kč     MOC

Martin Kupka

Publikace velmi fundovaně a empaticky seznamuje odborníky i laiky se širokou oblastí paliativní péče o nemocné, jež je nedílně propojena s psychologií a psychoterapií. Autor nepohlíží na smrt pouze jako na tragický moment života: přesvědčivě ukazuje, že vědomí smrtelnosti dává životu smysl.

 
Mentální postižení

Mentální postižení

 
 
 
365,- Kč | - 15 %
429 Kč     MOC

Milan Valenta, Jan Michalík, kolektiv Lečbych Martin a a kolektiv

Publikace se věnuje oblasti specifik osobnosti žáků a klientů s mentálním postižením a diagnostice těchto oblastí. Vychází ze tří základních stratifikačních systémů, které se nově využívají v oblasti zdravotnictví (MKF — Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), v oblasti sociálních služeb (SIS — Škála stanovení míry podpory) a ...[více]...

 
Psychologie sériových vrahů

Psychologie sériových vrahů

 
 
 
509,- Kč | - 15 %
599 Kč     MOC

Andrej Drbohlav

Kniha představuje základy psychologie a behaviorální patologie sériových vrahů. Jako ukázku různých podob tohoto patologického fenoménu uvádí stručné příběhy těch nejbrutálnějších sériových vrahů dnešní doby, a to od jejich dětství až do aktuálního stadia vyšetřování jejich násilných činů.Publikace je určena jak široké veřejnosti se zájmem o stinné stránky ...[více]...

 
Úvod do psychologie osobnosti

Úvod do psychologie osobnosti

 
 
 
339,- Kč | - 15 %
399 Kč     MOC

Panajotis Cakirpaloglu

Kniha informuje o významných aspektech psychologie osobnosti od vzniku této disciplíny a o psychických vlastnostech, z nichž se osobnost skládá, o jejím vývoji, funkcích či povaze problémového Já. Díky srozumitelně uspořádanému výkladu lépe porozumíte temperamentu, charakteru, motivaci, inteligenci či řeči.

 
Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti

 
 
 
365,- Kč | - 15 %
429 Kč     MOC

kolektiv Blatný Marek a a kolektiv

Monografie shrnuje nové poznatky o hlavních tématech psychologie osobnosti: temperamentu, rysech, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoji osobnosti. Pozornost je věnována též otázkám osobní pohody a duchovního rozměru života. Do knihy je zařazeno i téma zcela nové: lidské ctnosti a silné stránky charakteru.

 
Úvod do psychologie

Úvod do psychologie

 
 
 
271,- Kč | - 15 %
319 Kč     MOC

Zdeněk Helus

Učebnice, jejímž autorem je renomovaný odborník a vysokoškolský pedagog, klade důraz na charakteristiku základních psychických jevů, procesů a činností, díky nimž se člověk ve světě, ve společnosti i v sobě samém orientuje, zvládá nároky na něho kladené a usiluje dát svému životu směr a smysl.

 
 

1 2 3 4 | 39 další