Obchodní podnikání ve 21. století

Věra Mulačová , Petr Mulač ...
526 Kč
Obchodní podnikání ve 21. století
Nakladatelství
Jazyk
Český
ISBN
978-80-247-4780-4
Rok vydání
2013
Počet stran
520
Formáty a ukázky

o knize

Publikace seznamuje se základními pojmy a souvislostmi z oblasti obchodu, vymezuje postavení obchodních firem na trhu a nastiňuje aktuální trendy předpokládaného vývoje. Zaměřuje se na klíčové oblasti managementu obchodních firem, tj. územní strategii, ekonomické i technické aspekty výstavby obchodních jednotek, marketing, finanční řízení, obchodní logistiku specifické manažerské funkce v obchodě a řízení provozu obchodních firem. Velký důraz je kladen na pochopení role spotřebitele. Závěrečnou část tvoří problematika obchodování na zahraničních trzích. Kromě teoretického výkladu obsahuje informace z praxe. Text je prokládán tabulkami a grafy, každá kapitola je zakončena případovou studií nebo příkladem z praxe. Otázky a úkoly na konci kapitol prověří, zda čtenář správně pochopil výklad a přimějí ho přemýšlet o problematice komplexně a v souvislostech. Publikace zaplňuje mezeru na trhu a je jedinečná z hlediska aktuálnosti a ucelenosti zpracovávané problematiky.

hodnocení a komentáře

Ohodnoťte aspoň
jednou hvězdičkou
800

další knihy od autora