Přehled judikatury ve věcech manželství (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Petra Polišenská
560 Kč

Náhled

Načítání

o knize

Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely včetně jejich vypořádání a vyživovací povinnosti mezi manžely v době trvání manželství i po rozvodu.

Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o jedinečný soubor rozhodnutí, ze kterého lze čerpat i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Na Přehled judikatury ve věcech manželství navazuje Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi a Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů. Přehledy tak představují veškerou relevantní judikaturu z oblasti rodinného práva. Jsou důležitou pomůckou pro právníky, soudce a pracovníky zabývající se rodinněprávní problematikou.

Detail

Jazyk
Český
ISBN
978-80-747-8334-0
Rok vydání
2013
Počet stran
372
Formáty a ukázky

hodnocení a komentáře

Ohodnoťte aspoň
jednou hvězdičkou
800

další knihy ze série